Vacature Raad van Advies

Boerderij Ruimzicht is een kleinschalige woonvoorziening in de buurt van Wolvega. Wij bieden sinds 2012 leven, wonen en werken voor mensen met een intensieve hulpvraag vanwege hun verstandelijke en/of psychische beperking. Iedere bewoner beschikt over een indicatie voor 24-uurs beschermd wonen vanuit de WMO of de WLZ. Zij wonen elk in een appartement met eigen douche/toilet, keuken en balkon of tuintje en maken gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen in de boerderij. Er is ook een B&B aanwezig.

Boerderij Ruimzicht werkt met een eigenzinnige visie, met kernwaarden als eigen levenskeuzes maken, ruimte voor je eigenheid, persoonlijke ontwikkeling, acceptatie van jezelf en anderen, samen leven en elkaars kwaliteiten waarderen.

Boerderij Ruimzicht is een zelfstandige stichting met eigen vastgoed, bestaande uit een (nieuwe) boerderij, appartementengebouw, loods en erf. Sinds de oprichting is binnen de stichting een Raad van Advies actief, die het bestuur bijstaat met gevraagd en ongevraagd advies. De Raad overlegt 3 a 4 keer per jaar met het bestuur. Wegens het vertrek van 2 leden van de Raad van Advies zijn wij op zoek naar mensen met ervaring in bestuur of staf in Zorg en/of Welzijn, die voor een periode van 3 jaar (onbezoldigd) zitting willen nemen in de Raad van Advies (verlenging van 3 jaar mogelijk). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tryntsje Kroondijk (Bestuurder) op 0621250114 of mail.

Raad van advies

Boerderij Ruimzicht wil zich laten toetsen (op beleid, financien en uitvoering) door onafhankelijke en ervaren deskundigen in het veld. Vanaf de start in 2012 hebben we contact gezocht met mogelijke kandidaten en na enkele bijeenkomsten is de Raad van Advies opgericht. Deze Raad van Advies is naast het bestuur en de Bewonersvergadering een officieel orgaan binnen de stichting Zorg en Begeleiding op Ruimzicht. Het doel van de Raad van Advies is het geven van gevraagd en ongevraagd advies, waarbij het advies zich uitstrekt over het doel van de stichting alsmede de bevordering, ontwikkeling en implementatie van project van de stichting. Daarnaast functioneert de Raad van Advies als klankbord voor het bestuur. Minimaal 4 keer per jaar overlegt de Raad van Advies met het bestuur (Auke en Tryntsje). De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Maarten Bunnik (voorzitter)
  • Martijn van der Werff
  • Grietzen Kunnen
  • Wiko Bonthond

Ten behoeve van de onderlinge samenwerking is een regelement opgesteld.